makersloket

Tijdens de COVID-19 pandemie heeft Stichting Droom en Daad het Makersloket opgericht; een snelloket voor kunstprojecten. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven, en is het Makersloket gesloten. Het is niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen.Juist tijdens de voortdurende maatregelen rond COVID-19 is er behoefte aan alles wat kunstenaars bieden: werk dat ambitieus en spraakmakend, onderzoekend en spannend of juist heel herkenbaar en geruststellend is.

Via het Makersloket wil Stichting Droom en Daad Rotterdamse makers een hart onder de riem steken. Met een directe financiële impuls voor professionele kunstprojecten kunnen makers onmiddellijk aan de slag.

Tijdens twee aanvraagrondes in april en mei 2021 kunnen Rotterdamse kunstenaars een aanvraag indienen voor een bijdrage aan hun kunstproject. Het Makersloket is inmiddels gesloten. Het is niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen.

Uitstel deadline
Vanwege de beperkingen als gevolg van Covid-19 is de deadline om een toegekend project af te ronden uitgesteld. Een door het Makersloket ondersteund project dient uiterlijk voor 31 december 2022 te zijn gepresenteerd, afgerond en geëvalueerd.


Evaluatie toegekende projecten
Klik hier voor het evaluatieformulier om een afgerond kunstproject te evalueren.

Na toekenning van een bijdrage wordt deze in twee termijnen uitbetaald. Het eerste termijnbedrag van 90% is binnen vijf werkdagen na toekenning overgemaakt. Binnen drie maanden na afloop van het project wordt er door de maker een eindevaluatie ingevuld via het genoemde evaluatieformulier. Na ontvangst van de evaluatie wordt het tweede termijnbedrag (10%) overgemaakt.


Algemene voorwaarden

Download hier de algemene voorwaarden.

Vragen

Op dit moment zijn er geen plannen voor een nieuwe aanvraagronde. Indien Stichting Droom en Daad besluit een nieuwe aanvraagronde te organiseren, wordt dit onder andere bekend gemaakt via de nieuwsbrief.

Vragen en andere verzoeken m.b.t. het Makersloket kunnen uitsluitend per email gestuurd worden naar makersloket@droomendaad.nl. Telefonische vragen over het Makersloket worden niet beantwoord.

Een bijdrage kan gevolgen hebben voor overheidsondersteuning. Omdat dit per individu/organisatie verschilt, kunnen wij geen uitspraken doen over de exacte gevolgen. Bij vragen over dit onderwerp, raden wij aan om contact op te nemen met de Belastingdienst of een fiscalist. Zie voor meer informatie ook de website van Rijksoverheid over de financiële regelingen. Stichting Droom en Daad is een ANBI, dus over de donatie zijn geen schenkingsrechten verschuldigd.

Je hoeft geen reclame voor Stichting Droom en Daad te maken. Wij vinden het belangrijk dat de aandacht van het publiek volledig uit gaat naar jouw kunstproject.

We raden aan om de op jouw activiteit van toepassing zijnde btw regels te allen tijde met je eigen adviseur te bespreken. Een donatie van Stichting Droom en Daad is altijd inclusief verplichte belastingen en heffingen. Een donatie (zonder rechtstreekse tegenprestatie) is in principe niet btw belastbaar. Indien je als zelfstandige maker een gratis toegankelijke activiteit gaat uitvoeren, is het mogelijk dat de activiteit niet wordt gezien als een “belaste ondernemersprestatie”. In dat geval kun je mogelijk over de gemaakte kosten geen btw terug vragen. Of je als zelfstandige maker over je eigen honorarium btw dient af te dragen, zal afhangen van je eigen persoonlijke omstandigheden (bijvoorbeeld als je gebruik kan maken van de kleineondernemersregeling of de artiestenregeling, breng je geen btw in rekening over je honorarium).Als uit overleg met je eigen adviseur blijkt dat het niet mogelijk is om btw terug te vragen of dat je over je eigen honorarium btw dient te betalen die niet aftrekbaar is, dan mag de btw in de begroting worden opgenomen als onderdeel van de kosten. Het opnemen van de btw heeft geen invloed op de maximale hoogte van de donatie a € 7.500,-